GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2008-05 > 1210597075


From: "Patrick Vanhoucke" <patrick[dot]vanhoucke[dot]genea[at]skynet[dot]>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] Mathematics Genealogy Project
Date: Mon, 12 May 2008 14:57:55 +0200
References: <4827dae0$0$24401$5fc3050@news.tiscali.nl><4d520e8a-fc0d-4d21-b891-abf970a5fab4@59g2000hsb.googlegroups.com>


Dixit Richard Keijzer
in news:

> Ik moet toch even een kleine kanttekening maken:
> weet je waarom er geen Nobelprijs voor wiskunde
> in het leven is geroepen? Waarom de heer Nobel
> zo'n rothekel aan die groep had?

Er is geen echt historisch bewijs waarom Nobel geen prijs voor de wiskunde
in het leven riep. De meest plausibele reden is dat Nobel de wiskunde niet
als een 'toegepaste' wetenschap beschouwde in die zin dat hij vond dat de
wiskunde weinig bijdroeg tot het welzijn en de welvaart van de mens. In
zijn testament spreekt Nobel over 'uitvindingen' en 'ontdekkingen' en
wellicht vond hij dat de wiskunde daar nauwelijks aanspraak op kon maken.

Zie verder <http://nobelprizes.com/nobel/why_no_math.html>;.

De 'Nobelprijs' voor de wiskunde is trouwens de 'Fields Medal'.

Zie <http://en.wikipedia.org/wiki/Fields_Medal>;.

--
Groeten

Patrick Vanhoucke
Laken (Brussel)


This thread: