GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2008-05 > 1210592711


From: Herman van der Woude <>
Subject: Re: [GEN-BENELUX] DNA Testen
Date: Mon, 12 May 2008 13:45:11 +0200
References: <82d6dd95-989b-4030-b195-176231d5cec0@k37g2000hsf.googlegroups.com><6ab850c7-3d93-4db1-9ca1-c6426bf502b9@w7g2000hsa.googlegroups.com><b36e9$482704fb$5354bbfe$5517@cache100.multikabel.net><mn.5c167d8544e9dd50.85902@isp.studenten.net><48274291$0$6016$ba620dc5@text.nova.planet.nl><482756bd$0$6001$ba620dc5@text.nova.planet.nl><c8842$4827584f$4dfb0c2f$23173@news.chello.nl>


>
> --
> "Jan Lafeber" <> schreef in bericht
> news:482756bd$0$6001$...
>> Jan Lafeber wrote:
>>
>>> Herman van der Woude wrote:
>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>>> Over het vaderschap van onze koningin Wilhelmina bestaan twijfels, geloof
>>>> ik. Maar het zijn twijfels van geen relevantie aangezien ook onze huidige
>>>> koningin zich op grond van allerlei documenten kan beroepen op Willem de
>>>> Zwijger als voorouder van haar en haar kinderen.
>>>
>>>
>>> Elke keer verbaas ik me toch weer over de stelligheid van jouw beweringen,
>>> waarbij het lijkt of er slechts een interpretatie mogelijk is. Maar de
>>> werkelijkheid is vaak toch een stukje anders.
>>>
>>> Neem nu je laatste zin: er is geen rechte lijn van Beatrix naar Willem de
>>> Zwijger. Beatrix stamt af van een broer van Willm de Zwijger nl. Jan de
>>> Oude. Zijn nakomeling Johan Willem Friso was de opvolger van stadhouder
>>> Willem III, die kinderloos stierf en waarmee de afstammingslijn naar
>>> Willem de Zwijger ophield.
>>>
>>> Jan Lafeber
>>
>> Hoewel je natuurlijk wel gelijk hebt als je alle vrouwelijke lijnen er bij
>> betrekt.
>>
>> Jan Lafeber
>
> ****
> Precies, jullie mannen hebben altijd maar de neiging om de vrouwelijke lijnen
> niet zo belangrijk te vinden.
> Waar zouden jullie zijn zonder vrouwelijke lijnen?
> Juist, nergens.
>
> Gertie van Lienen-Visser
>
> http://genea.pedete.net
> http://www.flickr.com/photos/gvanlienenvisser/collections
> http://members.chello.nl/cfsmit2
> http://vanlienen.isdenaam.nl/
> http://members.chello.nl/g.vanlienenvisser

"Jullie mannen hebben altijd maar..."? Niet zo generaliseren, Gertie!
Daar zijn jullie vrouwen altijd maar weer goed in. lol
Maar met de conclusie die je trok kan ik het van harte eens zijn.

--
Met vriendelijke groet
Herman van der WoudeThis thread: