GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2008-05 > 1210507113


From: "Mathieu Kunnen" <>
Subject: [GEN-BENELUX] Lezing te Genk,donderdag 15 mei: Het archief van het provinciebestuur Limburg"
Date: Sun, 11 May 2008 13:58:33 +0200


UITNODIGING

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - afdeling Limburg (VVF-Limburg)
heeft het genoegen u uit te nodigen op de lezing: "Het archief van het
provinciebestuur Limburg" door dhr. Jacques Moors, archivaris bij het
provinciebestuur te Hasselt.
Deze lezing heeft plaats op donderdag 15 mei 2008 om 19:30 uur in het
stadhuis te Genk (1ste verdieping, zaal 01).

Archivaris Jacques Moors zal in het eerste deel aandacht besteden aan het
provinciebestuur in het algemeen, de plaats van het archief in dat bestuur,
het soort archieven die daar bewaard worden en de huidige toestand van het
archief (infrastructuur, personeel, hoofdtaken en neventaken).

Tijdens de pauze kunnen een aantal archiefstukken van nabij bekeken en
becommentarieerd worden.

In het tweede deel van de lezing zal spreker specifieke archiefstukken in de
kijker stellen: tot welk archiefgedeelte behoren ze, welk nut kunnen ze
hebben voor de genealoog, enz.

Vanzelfsprekend is er aansluitend ruimschoots gelegenheid tot het stellen
van vragen en zelfs het onderling uitwisselen van gegevens en ervaringen.

Iedereen hartelijk welkom !

Met vriendelijke groeten,
Namens de beheerraad VVF-Limburg,

Mathieu Kunnen


P.S. Nog geen lid van VVF-Limburg? Kent u ons tijdschrift "De Rode Leeuw" en
onze dienstverlening nog niet? Vraag vrijblijvend inlichtingen aan de leden
van de beheerraad en kom onze groeiende genealogenfamilie versterken !This thread: