GEN-BENELUX-L Archives

Archiver > GEN-BENELUX > 2008-05 > 1209749403


From: "Erica" <>
Subject: [GEN-BENELUX] + Familieberichten 'AD/De Dordtenaar' za 26 april2008 t/m vrij 2 mei 2008 + varia
Date: Fri, 2 May 2008 19:30:03 +0200


** SCANS VERKRIJGBAAR **
(via www.hollantsnet.nl of anders rechtstreeks)

naam - geboortedatum/leeftijd - datum krant(!)

BAARLEN K.W. van 20-05-1926 26-04-2008 WATTUM
BOUWENS Cies 29-04-2008 Namens : FC Utrecht.
CORNIELJE Dorothea Wilhelmina 93 29-04-2008 Overige familienamen:
Vrijenhoek.
GRAAF Herman Hendrik de 51 29-04-2008 HAVER (tandarts te Bergschenhoek)
GROOT Jaap de 29-04-2008 Overige familienamen: Hannessen, Goedknegt,
Scholten, S.A.H. Namens: Treasure Tea Company bv.
HARTMAN Jan Cornelis 26-04-2008 GRAAF
HAVE Inge van der 60 29-04-1948 29-04-2008
KAPTEIN Anna 10-08-1924 29-04-2008 LEENHEER Overige familienamen:
Klootwijk, Limburg, Simons.
KORTMAN Floor 23-08-1931 26-04-2008
KORTMAN Floor 28-04-2008 Namens: AC de Nesse.
Lsec beveiliging telecom 02-05-2008 (20 jaar bestaan)
MITWALLY Emad 26-04-2008 Namens: v.v. Dubbeldam.
MOL Johanna Jacoba 01-06-1925 28-04-2008 JAS Overige familienamen: van
oeveren, de Jager, van Nieuwenhuijzen.
MULLER Danny 16 30-04-2008
NN Ger 26-04-2008
NN Gilberto 27-04-1986 28-04-2008
NN Gilberto 27-04-1986 26-04-2008
NN Gilberto 27-04-1986 29-04-2008
PERSOON Adrianus Gerardus 26-08-1924 29-04-2008 VERBEEK Overige
familienamen: Martignoni.
PLUIMERT Gerardus 26-02-1922 29-04-2008 LAWENDE Overige familienamen:
Cohen.
POLL A.H. van de 26-04-2008 Overige familienamen: van Gameren, van
Klooster, Boer. namens: CoopCodis.
REEUWIJK Leendert van 26-04-2008 WINDT
RHEE Jacob van der 95 29-04-2008 VERHEUL (eerder weduwnaar van Trijntje
Hardam)
SNIJDERS Cornelis 10-07-1924 29-04-2008 VISSER
VERBURG Cornelia Maria 31-03-1914 26-04-2008 SCHRIER Overige familienamen:
Kooman, Sijben, Landtsheer, de Kievith..
VERKAIK Theo 30-04-2008
VISSER Maria 14-02-1917 28-04-2008 ADAMSE Overige familienamen: Stoker.
VOORTMAN Barend 17-10-1921 29-04-2008 Overige familienamen: van de Ven
Sauveur, Wangsuwan, Tieleman.
VOS 29-04-19.. 29-04-2008

* * *
- Herinnering aan de oorlogstijd (deel 5). Voedseltekort: de dood voor ogen!
door Albert Tulp;
[Dordt Centraal 25 april 2008]

- OORLOG Gedenkplaat onthuld bij jubileum Genootschap Nederland-Israel.
DORDTSE SYNAGOGE UIT DE VERGETELHEID
(synagoge Varkenmarkt 1956-1942; plaquette muur Grote Markt)
[AD De Dordtenaar 25 april 2008]

- Hedenmiddag circa 12 uur bij het uitgaan der school, geraakte het ongeveer
10-jarige zoontje van A. SMAAL, besteller der Holl. Spoor en wonende aan de
Toulonsche laan, al spelende in de sloot langs den Vrieseweg. Dit is reeds
de derde maal in tien dagen, dat dezelfde jongen daar te water geraakt.
Eenige schoolmakkertjes haalden den jongen op den wal.
- Men schrijft ons uit Zwijndrecht: Gistermiddag omstreeks zes uur had de
ongeveer 7-jarige PIET DE JONG het ongeluk te water te geraken in de rivier
bij ZOMERLUST, toen hij even wilde drinken. De kleine wilde zich nog grijpen
aan een schuit, doch kon zich niet houden. Gelukkig was er veel volk in de
nabijheid om naar de terugkeerende pontonniers te kijken.
De zandschipper J. WIJKHUIZEN mocht het genoegen smaken het knaapje, dar
reeds in zinkenden toestand verkeerde, te grijpen en behouden op het droge
te brengen.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 3 juli 1901]

- Onze oud-stadgenoot Otto VAN TUSSENBROEK, te Haarlem, houdt tot 7 Januari
in zijn woonschip DE WIEKSLAG een tentoonstelling van door hem ontworpen
meubelen, versierde stoffen en andere voorwerpen op het gebied der
toegepaste kunst. Het ligt in zijn bedoeling deze tentoonstelling door
andere te doen volgen, waarin werk van moderne kunstenaars uit binne- en
buitenland zal worden opgenomen;
- Theo VAN DER PAS. Deze ook hier ter stede welbekende pianist is met ingang
van 1 februari 1926 benoemd als leeraar piano kunstklasse aan het
Conservatorium voor Muziek te ROTTERDAM;
- NIEUWE TOONZAAL. De firma Obreen & Co aan de Groenmarkt heeft een
belangrijke uitbouw aan haar magazijn gegeven. Achter den winkel zijn de
vroegere kantoren vebrouwd tot mooie vierkante toonzalen, waarin we heden
een kijkje namen. En er is heel wat te zien. Enorme sorteeringen Kerst en
Nieuwjaarskaarten, prachtvolle...etc.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 24-27 dec 1925]

- (pag. 804) JUBILEA TE RIDDERKERK.
15 April herdacht A. Vermeulen het feit dat hij voor 70 jaar in dienst trad
bij de sigarenfabriek de N.V. Gebr. Bos te Ridderkerk. Op denzelfden dag
vierden W. van Gent, A. Heyman, Corn. Pors, G. OUDIJN en G. van
Nieuwenhuizen hun gouden jubileum in dienst bij genoemde firma. De foto
stelt voor de jubilaressen in de versierde werkplaats.
1e rij: van l.n.r. de heeren: Pors, Heyman, van Gent, Vermeulen, Bos, Meyer,
Oudijn en van Nieuwenhuizen; 2e rij: no. 4 en 7 van links de beide firmanten
der sonds 1853 bestaande zaak.
No. 6 van links de heer J.W. Klijn, burgemeester van Ridderkerk.
[BRON: Merwepost 19 april 1924 nr. 51; stadsarchief Dordrecht 489-32.374]
[http://d-compu.dyndns.org/gensearch/html-files/merwepost.htm]

- Pagina 653
A CHRISTMAS AT CAFE SPAANDER.
... INSLEY should have been at home. He had been working hard all summer in
the little Dutch fishing village, but it had taken him until now to finish
his pictures and get them together for his ...
..During the summer, he and half a dozen fellow artists had made the cafe
men headquarters, and things had been jollyenough. In the evenings, after
their day's work, these friends would sit at the little tables on the
veranda chatting over their coffee,...
..or watching the incoming fishing boats, their great patched sails holding
the evening light. But the last of these men had left some time ago, and
this, together with the knowledge that on the other side of the Channel an
English Christmas awaited ....
... bear on the present predicament, he noticed PIETJE, a girl of seventeen,
whom he had used as a model during the summer, pass by. Most of his models
had been the children of the fishermen, for....
[VOL XXXII - 67 - Scribner's Magazine]

- MOFFAT P. LINDNER rarely fails to give an interesting character to his
pictures or to gain a certain charm of technique. In the work he has done
this year he has aimed at a particular delicacy of colour and a definitely
decorative manner of distributing the facts of his pictures. He has been
painting lately in Holland, and the landscapes he has brought back from
there have a general resemblance both in effect and choice of view. Two of
them are on a fairly large scale, big breezy sketches of flat marsh beside a
tidal river, over which hang great white clouds. A smaller subject of the
same type. The White Cloud, DORDRECHT, is at the New English Art Club, and
with it a warm evening study. The Approach to DORDRECHT, and a twilight
coast scene. After Siinduivu, St. Ives. In the winter New English show he
had a sea-piece. Sunset after Rough Weather, with a strongly-painted sky,
and, besides, a silvery little water-colour of some boats at anchor on a
Dutch river. The Storm Cloud, which was at the New Gallery last year, is now
hanging in the Salon, after appearing during the autumn in the exhibition of
the Royal Society of Artists, Birmingham ; and he showed also his vigorous
Sunset on the Stour Green and Gold, and Christchurch Bay Aftergloiv, at
theWalker Gallery, Liverpool ; and in the Manchester Corporation Gallery
Tivilight Calm and Christchurch Harbour Afterglow. He was a contributor,
too, to the Ridley Art Club Exhibition at tte Grafton Gallery.
- HERMAN G. HERKOMER'S work for this year is confined entirely to portraits.
Of these he has seven, Madame de Navarro, Lady Walrond, Sir William Walrond,
Bart., M.P., Mr. Millbank, M.P., Mr. Charles Keyser, Mr. Lionel
Benson, The Duke of Portland.
[BRON: A record of art in 1898 /// Publisher [London, etc., Offices of "The
Studio"; New York, Offices of "The International studio"
(1898)][www.archive.org]

- (pag 13) tekening Voorstraatshaven, Dordrecht door Sydney R. Jones 1912;
[BRON: Old houses in Holland - Jones, Sydney R. (Sydney
Robert)][www.archive.org]

- (pag 23) AFBEELDING - Wilfrid Ball "Sleepy Holland" (molens, boot en
water)
[BRON: Special numbers, 1897-8 Art at the New Gallery, London, 1897; Art at
the New English Art Club, London, 1897; Art at the Royal Academy, London,
1897; Art at the Salon Champs lyses, Paris; Art at the Salon Champ de
Mars, Paris, 1897; A record of art in 1898 (French section); A record of art
in 1898 (British section)] [www.archive.org]

- BOATS, DORDRECHT (K 224) ..85;
- 242 Dordrecht. two states.
243. Little Dordrecht
244. Boats, Dordrecht
[the etchings of James McNeill Whistler - Dodgson, Campbell,
1867-1948][www.archive.org]

- (afbeelding) James Maris - DORDRECHT.
[The brothers Maris (James - Matthew - William) - Thomson, David Croal,
1855-1930][www.archive.org]

- (pag. 47) A. STRUIJS - Consoler les Affliges.
[Art at the Salon Champs lyses, 1897][www.archive.org]

* * *
EricaThis thread: